Szanowny Kliencie

Od momentu powstania naszego biura rachunkowego, bezpieczeństwo przetwarzanych danych jest dla nas bardzo ważne i stale utrzymywane jest na wysokim poziomie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych Klientów stosujemy w naszym biurze rachunkowym techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych w szczególności zabezpieczenia przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO.

RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

W trosce o Państwa prywatność i ochronę danych przedstawiamy poniżej informację zgodną z art. 13 RODO dotyczącą szczegółowych informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Obsługi Księgowej i BHP INCOME Jacek Lewandowski z siedzibą w Bytomiu ul. Reptowska 28a/4, REGON: 363531549 NIP: 6262609946

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się bezpośrednio z administratorem pod w/w adresem, telefonicznie 796 410 499 lub wysyłając e-mail biuro@biuroincome.eu

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
a) na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy
• podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, to znaczy prowadzenie negocjacji, przygotowanie oferty, weryfikacji danych oraz w celu wykonania zawartej umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;
b) na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.: 
• wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO;
c) na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych;

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności itp.  – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).